Videos

Jan 08th, 2021

Kính mời xem Hội Luận Bàn Tròn Round Table thâu hình 4pm Thứ Sáu Jan 08th, 2021 tại VCAL TV
Đề Tài: "Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ đã Kết Thúc Hay Chưa"
Phạm Gia Đại (host) Diễn giả: Tô Phạm Thái Jan 06th, 2021

Kính mời xem Tường Trình Đặc Biệt LIVE : "Ngày Trọng Đại- Jan. 06th, 2021"
Livestream and Youtube tại VCAL TV Nam California
Hạnh Lê (host) và Bình Luận: Phạm Gia Đại
Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Jan. 9th và 10th
Nam Cali: 57.13
Bắc Cali: 16.2

Wednesday - December 30th, 2020

Kính mời xem Tường Trình Đặc Biệt: "Tổng Kết Một Tuần Trước ngày Quốc Hội nhóm họp 6Jan 2021"
Sẽ thâu hình LIVE lúc 6:30pm Wed. Dec30th, 2020 tại VCALTV, Nam California.
Livestream on FB Hanh Le và Youtube:
*Diễn tiến từ đầu bầu cử đến nay.
*Tiến trình tranh chấp, cuộc chiến cuối cùng, trong ngày lưỡng viện tân Quốc Hội Hoa Kỳ nhóm họp phiên đầu tiên ngày 6 Jan. 2021.
*Ai có nhiều hy vọng nhất thắng cử?
Hạnh Lê )host) - Bình Luận: Phạm Gia Đại

December 26th & 27th, 2020

Kính Mời xem 3 chương trình mới thâu chiều Thứ Sáu Dec. 25th, 2020 tại VCAL TV
1) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 99: "10 Expressions with To Give"
Trọng Nghĩa (host) và Diễn Giả: Phạm Gia Đại

2) Thiên Hạ Sự kỳ 98: "Tôi Đi Thử Covid"

3) Hội Luận Round Table: "Tổng Thống Trump với Thù Trong Giặc Ngoài"


Hạnh Lê (host) Bình Muận: Phạm Gia Đại

December 19th & 29th, 2020
Kính mời xem 3 chương trình thâu chiều Thứ Sáu Dec. 18th, 2020 tại VCALTV

1) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 98: "5 Top Tips for Writing English"
Trọng Nghĩa (host) và diễn giả Phạm Gia Đại

2) Thiên Hạ Sự: Kỳ 97: "Làm Sao Sống Khỏe Mạnh thời Cô Vy"

3) Hội Luận Bàn Tròn
Tô Phạm Thái và Phạm Gia Đại
Đề Tài: "Trận chiến Cam Go của TT Donald Trump"
https://youtu.be/48Pa_frrq40

====================
|||  VCAL TELEVISION  |||
Orange County / Los Angeles (57.13)  |  San Jose / San Francisco (16.2)
Houston, Texas (27.5)  |  Galaxy 19 (Satellite -USA & CANADA)
Headquarter:   7766 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683
Phone:   (714) 373 0899
Website:   www.VCAL.tv  /  www.247iMall.com

Wednesday - December 16th, 19th, & 29th, 2020

Kính mời xem Tường Trình Đặc Biệt thâu hình LIVE tối Thứ Tư Dec. 16th, 2020 tại VCALTV
Đề Tài: "Hiện Tình Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ"
Hạnh Lê (host) và Bình Luận: Phạm Gia Đại
Sẽ phát hình lại và 2pm chiều Thứ Bẩy và Chủ Nhật Dec. 19th và 20th, 2020

December 12th & 13th, 2020

Kính mời xem 3 chương trình vừa thâu chiều Thứ Sáu Dec. 11th, 2020:
1) Mạn Đàm Anh Ngữ: "Cách Phát Âm Word-Work- World"
Với Trọng Nghĩa (host) và Diễn Giả: Phạm Gia Đại
2) Thiên Hạ Sự: "Pháp Mầu Nhiệm"

3) Hội Luận Bàn Tròn thâu hình chiều Thứ Sáu Dec. 11th, 2020 tại VCALTV
Đề Tài: "Con Đường Tiến Vào Tòa Bạch Ốc năm 2020"
Phạm Gia Đại (host)- Diễn Giả: Tô Phạm Thái và Jenny Ái Trinh Thái
Sẽ phát hình vào 8am sáng Thứ Bẩy và Chủ Nhật Dec. 12th và Dec. 13th, 2020
57.13 tại Nam California

16.2 tại Bắc Cali

Wednesday - December 9th, 2020

Xin thông báo và kính mời đón xem:

-Mỗi Thứ Tư (từ 7pm đến 8pm) kể từ Thứ Tư Dec. 02nd, 2020 cho đến ngày vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ lên nhậm chức January 20th, 2021 sẽ có chương trình Special Report LIVE/VCALTV để cập nhật tin tức tổng hợp về cuộc bầu cử tổng thống thu hút sự chú ý và lưu tâm nhất của người dân trong lịch sử Hoa Kỳ. 

*Với Hạnh Lê (host) và Bình Luận Tổng Hợp: Phạm Gia Đại

*Live at 7pm trên băng tần 57.13 tại Nam California/ 16.2 tại Bắc Cali- và livestream on FB + youtube

-Bắt đầu ngày mai Thứ Tư:
*Tường Trình Đặc Biệt Special Report về: "Hiện Tình Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Sau Một Tháng"
Sẽ được phát LIVE lúc 7pm tối Thứ Tư Dec. 9th, 2020 

Cũng  trên băng tần 57.13 tại Nam California/ 16.2 tại Bắc Cali- và livestream + youtube.

December 2nd, 2020

Xin thông báo và kính mời đón xem:

-Mỗi Thứ Tư (từ 7pm đến 8pm) kể từ Thứ Tư Dec. 02nd, 2020 cho đến ngày vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ lên nhậm chức January 20th, 2021 sẽ có chương trình Special Report LIVE/VCALTV để cập nhật tin tức tổng hợp về cuộc bầu cử tổng thống thu hút sự chú ý và lưu tâm nhất của người dân trong lịch sử Hoa Kỳ. 

*Với Hạnh Lê (host) và Bình Luận Tổng Hợp: Phạm Gia Đại

*Live at 7pm trên băng tần 57.13 tại Nam California/ 16.2 tại Bắc Cali- và livestream on FB + youtube

-Bắt đầu ngày mai Thứ Tư:
*Tường Trình Đặc Biệt Special Report về: "Hiện Tình Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ Sau Một Tháng"
Sẽ được phát LIVE lúc 7pm tối Thứ Tư Dec. 02nd, 2020 

Cũng  trên băng tần 57.13 tại Nam California/ 16.2 tại Bắc Cali- và livestream + youtube.

-Mạn Đàm Anh Ngữ: " "Super Confusing English Words" Part 1

-Mạn Đàm Anh Ngữ: "Super Confusing English Words" Part 2

-Thiên Hạ Sự: "Nắng Ấm Mùa Đông"

-Special Report: "Những Vấn Nạn của Nước Mỹ"

November 18th, 2020

Kính mời xem Special Report sẽ phát hình LIVE at 7pm today Thứ Tư Nov. 18th, 2020:
Nam California: Đài VCALTV 57.13
Bắc CA: 16.2.
Livestream on FB hoa hau hanh le và youtube
Đề Tài: "Trận Chiến Pháp Lý sau Hai Tuần Bầu Cử tại Hoa Kỳ"
*TT Trump có biết trước hệ thống gian lận trong bầu cử năm nay? Ông có biện pháp nào đối phó?
Xin mời xem lúc 7pm today với:
Hạnh Lê (host) và Bình Luận: Phạm Gia Đại

November 20th, 2020

Kính mời xem 3 chương trình thâu chiều thứ Sáu Nov. 20th, 2020
1) Mạn Đàm Anh Ngữ: "Super Confusing English Words" (Những Chữ Dễ Nhầm Lẫn)
2) Thiên Hạ Sự: "Làm Điều Lành Tránh Điều Dữ"
3) Hội Luận Bàn Tròn: "Những Vấn Đề trong bầu Cử Năm Nay 2020"
Với Tô Phạm Thái và Phạm Gia Đại


November 11th, 2020

Kính mời xem Tường Trình Đặc Biệt: Lúc 6pm chiều Thứ Tư Nov. 11th, 2020 (Veterans; Day)
*LIVE trên đài VCALTV 57.13 nam Cali và 16.2 Bắc Cali
*Livestream on FB của hoa hau hanh le và Youtube

Special Report: "Tình Hình Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ sau Một Tuần Lễ"
Hạnh Lê (host) và Diễn Giả Phạm Gia Đại


Sẽ phát hình vào lúc 8am Thứ Bẩy và Chủ Nhật Nov. 14th và Nov. 15th 

November 6th, 2020


Kính mời xem cuộc phỏng vấn lúc 6pm tối hôm Thứ Sáu Nov. 06th, 2020.
4 video ngắn (khoảng 14')
PGĐ

https://youtu.be/gm7CHHN1uHE

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG ( part 1 of 4 ) NHẬN ĐỊNH VỀ BẦU CỬ 2020 VỚI BÌNH LUẬN GIA PHẠM GIA ĐẠI DO CAROLINA TV NC THỰC HIỆN

https://youtu.be/Vr0O7ZV9vwc

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG ( part 2 of 4 ) NHẬN ĐỊNH VỀ BẦU CỬ 2020 VỚI BÌNH LUẬN GIA PHẠM GIA ĐẠI DO CAROLINA TV NC THỰC HIỆN


PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG ( part 3 of 4 ) NHẬN ĐỊNH VỀ BẦU CỬ 2020 VỚI BÌNH LUẬN GIA PHẠM GIA ĐẠI DO CAROLINA TV NC THỰC HIỆN

https://youtu.be/aGOvRW55YlQ

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG ( part 4 of 4 ) NHẬN ĐỊNH VỀ BẦU CỬ 2020 VỚI BÌNH LUẬN GIA PHẠM GIA ĐẠI DO CAROLINA TV NC THỰC HIỆN

October 30th, 2020

Kính mời xem 2 chương trình mới thâu hình chiều Thứ Sáu Oct. 30th 2020 tại VCALTV
1) Hội Luận Bàn Tròn Round Table:
Đề Tài: "Diễn Tiến Tình Hình trước ngày Bầu Cử 3 November, 2020"
Phạm Gia Đại và Nguyễn Đình Hải
Sẽ phát hình vào 8am thứ Bẩy và Chủ Nhật Oct. 31st và Nov. 01st, 2020
Trên băng tần  57.13 Nam Cali
16.2 Bắc Cali
2) Mạn Đàm Anh Ngữ: "12 Different Ways To Say 'Sorry'" (12 Cách khác nhau để nói 'Xin lỗi')
Trọng Nghĩa (host) và Diễn Giả Phạm Gia Đại
Sẽ phát hình vào Thứ Hai và Thứ Tư Nov. 2nd và Nov. 4th, 2020 lúc 10am và 6pm

Cũng Trên băng tần  57.13 Nam Cali
16.2 Bắc Cali

October 23rd, 2020

Kính mời xem Hội Luận Bàn Tròn Round Table/thâu hình chiều Thứ Sáu Oct. 23rd, 2020 tại VCALTV
Đề Tài: "Ai Sẽ Vào Tòa Bạch Ốc sau ngày bầu cử 3 Nov. 2020?"
Phạm Gia Đại (host) và Diễn Giả: Nguyễn Đình Hải (kỹ sư) và Jenny Ái Trinh (Thông Dịch Viên Tòa Án)
Sẽ phát hình vào lúc 8am Thứ Bẩy và Chủ Nhật (Oct. 24th và Oct. 25th)
Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

October 22nd, 2020:
Kính mời xem Special Report: "Bình Luận về Tranh Luận Tổng Thống lần thứ ba"
Hạnh Lê (host) và Phạm Gia Đại
Sẽ được phát hình lại suốt từ tối hôm nay cho đến ngày mai Thứ Sáu lúc 6am và 12 giờ trưa
Và Thứ Bẩy và Chủ Nhật vào lúc 2pm.
trên băng tần 57.13 tại Nam California
16.2 tại Bắc Cali.

October 16th, 2020

Kính mời xem 3 chương trình thâu chiều Thứ Sáu Oct. 16th, 2020:

1) Mạn Đàm Anh Ngữ: 10 Cách Nói "No" trong Anh Ngữ
Trọng Nghĩa (host) và diễn Giả Phạm Gia Đại

2) Thiên Hạ Sự: "Con Người Ta có Cải Số Được hay Không?"
Trọng Nghĩa (host) và diễn Giả Phạm Gia Đại  

3) Hội Luận Bàn Tròn Round Table: "Nhận Định về Tình Hình Bầu Cử Tổng Thống năm 2020" Livestream và Yout tube.
Phạm Gia Đại (host) Diễn Giả: Nguyễn Đình Hải (kỹ Sư) và Tô Phạm Thái (Chủ biên Nguyệt San KBC/SQ Sự Đoàn 18 BB/QLVNCH)
Sẽ phát hình lại lúc 8am và 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Oct. 17th và Oct. 18thOctober 10th, 2020

Kính mời xem 2 chương trình mới thâu hình chiều Thứ Sáu Oct. 9th, 2020:

1) Mạn Đàm Anh Ngữ"10 Cách Nói "Yes" trong Anh Ngữ" (10 Ways to say "Yes" in English)
Trọng Nghĩa (host) và Diễn Giả: Phạm Gia Đại

2) Hội Luận Bàn Tròn Round Table"Những Điều Cần Biết về China"
Phạm Gia Đại (host), Diễn Giả: Nguyễn Đình Hải (kỹ sư) và Jenny Ai Trinh Thái (Thông Dịch Viên Tòa Án)
Sẽ phát hình vào lúc 10am và 6pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Oct. 10th và Oct 11th
Nam Cali: 57.13
Bắc Cali: 16.2

Trên VCAL TV Youtube


October 2nd, 2020

Kính mời xem Hội Luận Bàn Tròn Round Table: "Những Nhận Định về Tranh Luận giữa TT Donald Trump và cựu Phó TT Joe Biden"

Phạm Gia Đại và Nguyễn Đình Hải

Thâu hình chiều Thứ Sáu Oct. 2nd, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

 https://www.youtube.com/watch?v=XSOi7GaUNVA  

Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Oct. 3rd và Oct. 4th, 2020

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

Sept. 25th, 2020: Round Table

Hội Luận Bàn Tròn Round Table: "Tìm Người thay thế Thẩm Phán Tối Cao Ginsburg"

Phạm Gia Đại (host) và Nguyễn Đình Hải

Thâu hình chiều Thứ Sáu Sept. 25th, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=a6EfZMWoByI&list=PLaLLlVagZ15bQOTw9Mjhq2xXvnWY_KdVs  

Sẽ phát hình vào lúc 8am Thứ Bẩy và Chủ Nhật Sept. 26th và Sept. 27th, 2020

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

Houston, TX: 27.5

Sept. 23rd: Viet Look:

Viet Look về: "Trung Cộng và Đài Loan"

Hạnh Lê (host) và Phạm Gia Đại

Thâu hình chiều Thứ Tư Sept. 23rd, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=YvcOeKtz_hw&list=PLaLLlVagZ15al8Srwa2i2JSjPwMFC83bQ  

Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Sept. 26th và Sept. 27th, 2020

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

September 19th, 2020

Kính mời xem Hội Luận Bàn Tròn Round Table
Thâu hình chiều Thứ Sáu Sept. 18th, 2020 tại VCALTV

Đề Tài: "Những Thành Tựu của TT Donald Trump trong Nhiệm Kỳ Thứ Nhất"


Phạm Gia Đại (host)- Diễn Giả Nguyễn Đình Hải (kỹ sư) và Lê Thị Nga (nhà hoạt động của "Nhà Việt Nam" ở Tampa, Florida)
Phát hình lúc 8am ngày Thứ Bẩy và Chủ Nhật (Sept. 19th và 20th, 2020)
Trên băng tần: 57.13 tại Miền Nam California

16.2 tại San Jose và Bắc Cali.


Kính mời xem Viet Look Show thâu hình chiều Thứ Tư Sept. 16th, 2020  tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

Đề Tài:"Tình Hình Bầu Cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ trong Tháng 9"

Nam Đặng (host) và Phạm Gia Đại

https://www.youtube.com/watch?v=sc_bpAALa60  

Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Sept. 19th và Sept. 20th

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

September 12th, 2020

Kính mời xem chương trình Hội Luận Bàn Tròn Round Table  đặc biệt về: 

Đề Tài: "Khuynh Hướng Ủng Hộ và Khuynh Hướng Chống Tổng Thống Donald Trump"

Phạm Gia Đại (host)-Diễn Giả: Kỹ Sư Nguyễn Đình Hải và Jenny Ái Trinh Thái (Thông Dịch Viên Tòa Án)

Thâu hình chiều Thứ Sáu Sept. 11th, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

Part I:
Part II: 

Sẽ phát hình vào lúc 8am sáng Thứ Bẩy và Chủ Nhật Sept. 12th và Sept. 13th

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2


September 5th, 2020:

Kính mời xem chương trình Hội Luận Bàn Tròn Round Table tiếng nói của giới trẻ đặc biệt về: 

"Tiếng Nói Ủng Hộ Tổng Thống Donald Trump trong Bầu Cử ngày 3 Nov. 2020"

 

Thâu hình chiều Thứ Sáu Sept 04th, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

Phạm Gia Đại (host)- Diễn Giả: cô Cheyrea Ha Nguyen (từ Texas), Kỹ Sư Nguyễn Văn Thành (từ Florida) và Kỹ Sư Nguyễn Đình Hải (Westminster).

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKd2sdJaFpo

 

Sẽ phát hình vào lúc 8am Thứ Bẩy và Chủ Nhật Sept 05th và Sept 06th, 2020

Nam Cali: 57.13 

Bắc Cali: 16.2


September 2nd, 2020:

Kính mời xem Viet Look đặc biệt về: 

"Biển Đông Dậy Sóng-Chiến Lược Toàn Cầu của Hoa Kỳ"

Hạnh Lê (host) và Phạm Gia Đại

Thâu hình chiều Thứ Tư  Sept. 02nd, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

 https://www.youtube.com/watch?v=nZTdRqym8mM

Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật Sept. 5th và Sept. 6th, 2020

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

August 29th, 2020:

Hội Luận Bàn Tròn Round Table về: "Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa" 

với các diễn giả: Phạm Gia Đại và Nguyễn Đình Hải

Livestream on FB và on Youtube.


Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa

 

Sẽ phát hình vào lúc 8am Thứ Bẩy và Chủ Nhật August 29th và August 30th

Nam Cali: 57.13 

Bắc Cali: 16.2OLD Videos:1) Hội Luận Bàn Tròn Round Table:

Đề tài: "CoronaVirus, Thị Trường Chứng Khoán, Kinh Tế, và Bầu Cử tại Hoa Kỳ"

Phạm Gia Đại (host) với Diễn Giả: TS Phạm Đỗ Chí, và Kỹ Sư Nguyễn Đình Hải.

https://www.youtube.com/watch?v=51I7-1X4YYo&list=PLaLLlVagZ15bQOTw9Mjhq2xXvnWY_KdVs 

2)  Viet Look đặc biệt về "Tại Sao Hoa Kỳ Đóng Cửa Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Texas"

 Hạnh Lê (host) và Phạm Gia Đại

 Thâu hình chiều Thứ Tư July 22th, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

 https://www.youtube.com/watch?v=bx7H3WQE0hw   

3)  Americans' Voice News phỏng vấn một người phụ nữ Việt Nam ủng hộ Tổng Thống Trump: Chúng tôi không muốn nước Mỹ trở thành nước Cộng Sản. Chúng tôi đã quá rõ về chân tướng của Cộng Sản và muốn bầu cho TT Trump. Chỉ có TT Trump mới có thể chống lại việc đó. Đảng Dân Chủ chỉ muốn biến nước Mỹ thành nước Xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi.

(Xin vui lòng nhấn vào link bên dưới để theo dõi)

America's Voice News - Vietnamese for President Trump

4)  Lập trường của TT Trump khác hẵn với Biden như ngày và đêm. Đây là một lý do lớn để cử tri gốc Việt bỏ phiếu cho TT Trump . TC đã ngang ngược xây đảo, chiếm đường biển ở ĐNA , uy hiếp lân bang cả mười mấy năm qua mà các chính phủ tiền nhiệm Obama/Biden cũng như Bush/Chenney cứ để mặc TC thao túng . TT Trump chính thức chặn đứng sự bành trướng của TC. 

Xin mời xem:

 https://www.youtube.com/watch?v=4tfUM17L0eI&feature=youtu.be

5)  The Vortex — The Soros Swamps

6) Protestors Confront Rand Paul Outside White House After RNC

7) Người Việt ở Mỹ có an toàn không? 
No comments:

Post a Comment