Presidential Debates

 Thông báo lịch trình 3 buổi tranh luận (debate ) giữa Tổng Thống Donald Trump và Joe Biden..

và chỉ có 1 buổi giữa Phó TT Mke Pence và Kamala Harris.

 

** Trong các cuộc debates chỉ có 1 điều hợp viên ( Moderator )  duy nhất.

 

1.- Ngày thứ Ba, 29/09/2020, người điều hợp viên chương trình là Chris Wallace của Fox News Sunday, tổ chức tại Case Western Reserve University and Cleveland Clinic , Cleveland, Ohio.

First Presidential Debate 

Kayleigh McEnany hits back at criticism of Trump's debate performance

https://www.trumpaspresidentagain.com/2020/10/chris-wallace-reveals-his-true-bias.html

 

2.-Ngày thứ Năm, 15/10/ 2020, người điều hợp viên chương trình là Steve Scully của đài C - SPAN, tổ chức tại Miami, Florida. (Hủy bỏ)


3.- Ngày thứ Năm, 
22/10/2020, người điều hợp viên chương trình là nữ thông tín viên của NBC News tại Tòa Bạch Ốc, Kristen Welker, tổ chức tại Belmont University , Nashville, Tennessee. 

Bình Luận về Tranh Luận Tổng Thống lần thứ ba

YouTube của Tran Mai Co

https://www.youtube.com/watch?v=1WrhhRdm3DE

YouTube của Sonia

https://www.youtube.com/watch?v=T1udOUKm7s8&t=1020s

YouTube Phạm Gia Đại

https://www.youtube.com/watch?v=mqRbwAXsbvI

Biden's lies in the Debate:

https://www.breitbart.com/politics/2020/10/23/nolte-here-are-11-of-joe-bidens-biggest-debate-lies/

Shapiro (Daily Wire): Trump's Big Comeback

https://www.dailywire.com/episode/ep-1122-the-final-debate-trump-s-big-comeback-2

Tucker Carlson: What we learned from the Final Presidential Debate:

Trump exercises self-control, while Biden tells America to be afraid, be very afraid this winter4.- Chỉ có một debate giữa Phó Tổng Thống Mike Pence và Kamala Harris, ngày thứ Tư, 7/10/2020, người điều hợp chương trình là nữ thông tín viên Susan Page, trưởng văn phòng của USA Today tại HTĐ, được tổ chức tại Salt Lake City, Utah.

A. Mike Pence, Kamala Harris face off in 2020 Vice Presidential Debate in Utah | FULL


B. Special Report về Tranh Luận duy nhất giữa  PTT Mike Pence và TNS Kamala Harris:
LIVE At 8pm Thứ Tư Oct. 7th, 2020 (giờ California) .Với Hạnh Lê (host) và Phạm Gia Đại
Trực tiếp trên đài VCALTV 57.13 Nam California và 16..2 Bắc Cali.

https://www.youtube.com/watch?v=c4qnczrkDbo&list=PLaLLlVagZ15ZByQMDJoge1I7SzJElfhZ_&index=4  

C. Who won the debate? Pence-Harris showdown draws range of opinions online No comments:

Post a Comment