Tỷ lệ sai sót thực tế của Dominion gấp 85.000 lần tỷ lệ sai sót mà Ủy ban Bầu cử Liên bang cho phép

 Tỷ lệ sai sót thực tế của Dominion gấp 85.000 lần tỷ lệ sai sót mà Ủy ban Bầu cử Liên bang cho phép


Những bằng chứng của các luật sư nhóm Tổng thống Trump và nhân chứng đã giúp cử tri Mỹ nhận ra sự thật về máy bỏ phiếu Dominion, nhưng họ không ngờ rằng khi báo cáo điều tra được đưa ra, tỷ lệ sai sót của máy này lại vượt mức cho phép những 85.000 lần và các bản ghi trên máy tính đã bị xóa bằng tay.

Hôm 14/12, luật sư Matthew DePerno đã công khai kết quả điều tra về máy bỏ phiếu Dominion được sử dụng ở Michigan. Báo cáo dài 23 trang tiết lộ rằng máy bỏ phiếu Dominion được thiết kế để gian lận, dẫn đến kết luận rằng: tính liêm chính và hợp pháp của việc bỏ phiếu trên toàn Michigan bị nghi ngờ nghiêm trọng.

Vào ngày 4/12, thẩm phán đã cho phép ông DePerno và nhóm chuyên gia công nghệ thông tin của ông điều tra thu thập chứng cứ từ 22 máy bỏ phiếu Dominion, máy lập bảng, ổ USB Flash, phần mềm liên quan và “máy lập bảng tổng” của thư ký được sử dụng trong cuộc bầu cử tháng Mười Một ở hạt Antrim, bang Michigan.

Báo cáo kết luận rằng hệ thống bỏ phiếu Dominion được thiết kế có chủ đích nhằm gây ra gian lận có hệ thống bằng cách tạo ra "các lỗi cố định", do đó ảnh hưởng đến kết quả của cuộc tổng tuyển cử.

Báo cáo nêu rõ: “Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) quy định rằng tỷ lệ sai sót cho phép trong bầu cử là 0,0008% (nghĩa là trong 250.000 phiếu bầu có 1 phiếu sai). Chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ sai sót của Dominion là 68,05% (nghĩa là gấp 85.000 lần tỷ lệ sai sót theo quy định), điều này cho thấy (Dominion) đã mắc lỗi nghiêm trọng trên phương diện bảo mật và liêm chính của cuộc bầu cử".

Báo cáo cho rằng những sai sót cố ý và do con người làm ra trên máy Dominion đã khiến một lượng lớn phiếu bầu không được giám sát, thiếu minh bạch, hoặc không được kiểm toán, do đó khiến một lượng lớn phiếu bầu cần phải được phán định lại.

Điều nghiêm trọng hơn là các bản ghi trong Dominion đã bị xóa. "Hệ thống máy tính hiển thị bản ghi phán định phiếu bầu của những năm trước; nhưng không có ghi chép của cuộc bầu cử năm 2020".

"Không có nhật ký, không thể tiến hành truy cứu trách nhiệm kiểm toán. Việc các ghi chép bị thiếu một cách rõ ràng như vậy là cực kỳ đáng ngờ, bởi vì sử dụng cùng một phần mềm nhưng ghi chép của những năm trước vẫn còn nguyên". Báo cáo nói rằng: “Việc xóa bỏ những tài liệu này đã vi phạm luật pháp của bang, dẫn đến việc không có cách nào để thẩm tra lại. Chúng tôi phải đưa ra kết luận rằng hồ sơ ghi lưu cuộc bầu cử năm 2020 đã bị xóa bằng tay".

Báo cáo tiết lộ rằng các bản ghi trước ngày 4/11/2020 của máy chủ khác vẫn còn nguyên; do đó, không có lời giải thích hợp lý về lý do tại sao các bản ghi này bị mất.

Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng "những thay đổi trong các hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến việc đọc và kiểm phiếu. Chúng tôi đã kiểm tra và thấy rằng nếu sử dụng hai chương trình khác nhau, kết quả bầu cử sẽ có thay đổi rất lớn".

“Kết quả điều tra cho thấy, bằng việc sử dụng hai phiên bản chương trình máy tính khác nhau vào ngày 23/10/2020 và ngày 5/11/2020, tổng số băng giấy của máy kiểm phiếu (tabulator tape) ở thị trấn Central Lake đã có một sự thay đổi lớn, và việc thay đổi phần mềm trong thời gian bầu cử là vi phạm luật bầu cử".

Cuối cùng báo cáo cho biết, "Dựa trên kết quả sơ bộ, chúng tôi đã kết luận rằng sai sót (của Dominion) vô cùng nghiêm trọng, khiến tính liêm chính và hợp pháp của kết quả bầu cử năm 2020 ở hạt Antrim bị nghi ngờ đến mức không thể chứng nhận kết quả bầu cử" và “48 hạt khác ở Michigan cũng sử dụng máy móc và phần mềm tương tự, điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính liêm chính của cuộc bầu cử ở Michigan".

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung

No comments:

Post a Comment