Ngoại trưởng Pompeo: Đội nhóm Biden đang sống trong một thế giới hoang tưởng khi muốn thỏa hiệp với Trung Quốc

 Ngoại trưởng Pompeo: Đội nhóm Biden đang sống trong một thế giới hoang tưởng khi muốn thỏa hiệp với Trung Quốc

No comments:

Post a Comment