Mới phát hiện khoảng 289.000 'phiếu bầu dư thừa' ở các bang chiến địa của Mỹ

 Mới phát hiện khoảng 289.000 'phiếu bầu dư thừa' ở các bang chiến địa của Mỹ

No comments:

Post a Comment