Georgia: Bộ trưởng Nội vụ bang cho người mang còng tay đến đe dọa các quan chức bầu cử của hạt

 Georgia: Bộ trưởng Nội vụ bang cho người mang còng tay đến đe dọa các quan chức bầu cử của hạt

No comments:

Post a Comment