Vietnamese Americans' Huge Rally by Cars: Cross Country Caravan from California to Washington DC

Phái đoàn người Mỹ gốc Việt từ Cali đi xuyên bang đã đến Virginia 10/11/2020 và sẽ có mặt tại trước toà Bạch Ồc vào ngày Thứ Haì12 /10/2020 lúc 11 giớ sáng đến 2 giờ trưa để ủng hộ TT Trump:Link hình ảnh:No comments:

Post a Comment