The Vietnamese Americans in Tampa Bay: Rally and Caravan/Parade on 9/12

 Rally Information  <= click on this link for more detailsDear all Patriots and Trump Supporters,

The Vietnamese Americans of Tampa Bay honorably invite you to join us for the rally and caravan parade to support President Trump, on Saturday September 12, 2020 at 1:00 PM at the Vietnam Cultural Center on 3850 W Waters Ave, Tampa, FL 33614.

As refugees who escaped communism, we had experienced and suffered under Marxist ideology. 
This election is very important and crucial for America and all Americans.
 We cannot let the radical Democrats and Progressives, Marxists to turn America into a Marxist country.

We must join forces to cast our votes for President Trump and assure that he will be re-elected for four more years.
We need him, a strong leader to make America great and safe again and to stop the Communist China Party from controlling the world.
We are proud to be Americans who are culturally rich with many heritages, morality, and responsibility.
We are honored to stand tall with you today to protect America from the threat of Marxism.

We greatly appreciate your participation and may God bless America, our President, and Us all.

Kind regards,

Ann Nguyen
(813) 570 -0122

--------------------------------------------------------------------------

Kính thưa quý đồng hương,

Chúng tôi Hội đoàn Người Mỹ Gốc Việt tại Vùng Tampa Bay xin trân trọng kính mời quý đồng hương vui lòng cùng chúng tôi vận động ủng hộ Tổng Thống và một cuộc diễn hành bằng xe vào ngày 12 tháng 9 lúc 1 giờ tại Thư viện Nhà Việt Nam số 3850 W Waters Ave, Tampa, FL 33614.

Là những người tỵ nạn Cộng sản, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm và trải qua nhiều đắng cay đau thương.
Cuộc bầu cử năm nay sẽ rất quan trọng như vấn đề sanh tử của chúng ta.
Chúng ta không thể để cho đám Dân chủ Cấp tiến Phóng Túng, Mác-Xít biến nước Mỹ thành một nước chủ nghĩa xã hội.
Chúng ta nên bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump và chắc chắn là Tổng Thống sẽ được tái đắc cử thêm nhiệm kỳ nữa.
Chúng ta cần Tổng Thống, một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để làm cho nước Mỹ vĩ đại và an toàn trở lại cũng như ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát thế giới.
Chúng ta tự hào là những người Mỹ giàu văn hóa với nhiều di sản, có tinh thần đạo đức và trách nhiệm.
Chúng tôi rất vinh dự được sát cánh cùng quý vị ngày hôm nay để bảo vệ nước Mỹ khỏi sự đe dọa của chủ nghĩa Mác-xít.

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự tham gia của quý vị và cầu xin Ơn Trên phù hộ cho nước Mỹ, cho Tổng thống, và tất cả chúng ta.

Trân trọng,

No comments:

Post a Comment