Phỏng vấn Donald Trump lúc 34 tuổi

 


Amazing! A must-see Video (4 phút) cho thấy ông đã có lòng với tổ quốc Hoa kỳ như thế nào lúc còn trẻ 34 tuổi: 

-Làm chính trị là một mean life, 
-Nói lên Iran bắt con tin, 
-Cần một người proper lên làm TT sẽ xoay chuyển được nước Mỹ (từ xấu thành tốt) 
-Nước Mỹ có tiềm năng rất lớn nhưng chỉ sử dụng rất ít, 
-Cần làm cho các nước khác phải tôn trọng Hoa Kỳ như Mỹ tôn trọng họ...
PGĐNo comments:

Post a Comment