Encouraging news for August: Happy Labor Day!

 


LEISURE READING FOR THIS HOLIDAY :

Interestingly enough, Wall Street Journal this holiday weekend must finally give a rosy picture of the ongoing economic recovery, as observed in August.


While noting 1.4 million more people got jobs, defying the pessimists, this helped bring 10.5 millions jobs in the last 4 months, or about half of the lost jobs due to the recession started in February.

This, together with an average increase in hourly wages of 4.65%, helps to support the most important recovery in consumer spending—constituting 70% of total GDP. 

Further, it was fueled by pent-up demand in preceding months with increased savings and, surprisingly, the favorable impact of wealth effects from rising home and stock prices. Home prices are up 12% from last August, and the DJ index rose a superb 51% since the March 23 trough.

Manufacturing is also rebounding, with the manufacturing index in August hit a 21-month high.

These observations are most strongly supported by the Atlanta Federal Reserve’s (thru GDPNow formula) prediction that 3rd quarter growth (for July-September 2020) will be nearly a whopping 30 percent annualized rate (or year-over-year basis).

This is quite an encouraging prediction for the near future.

But more shocking is a candid conclusion by the leftist WSJ as follows :
“The economy still has a long way to go to return to its pre-Covid heights, and that will take time and probably a vaccine. Covid aside, the biggest barrier to recovery now is election uncertainty and the potential for anti-growth policies if Democrats take the Senate as well as the House and Presidency. Meanwhile, happy Labor Day”.

Luckily, more and more people, including in particular the mainstream media, are beginning to see the truth./.


Pham Do Chi
Florida 

Những tin tức (kinh tế) khích lệ cho tháng 8, 2020...

Một bản tin dù ngắn, nhưng đủ để tiêu khiển trong cuối tuần Labor Day.
 
Thật là đầy đủ thú vị, Wall Street Journal cuối tuần Labor Day cuối cùng  phải đưa ra một bức tranh tươi sáng màu hồng về sự phục hồi kinh tế đang diễn ra, như đã được quan sát được vào tháng Tám.

Trong khi ghi nhận thêm 1,4 triệu người có việc làm, bất chấp quan điểm của những người bi quan, điều này đã giúp mang lại 10,5 triệu việc làm trong 4 tháng qua, tương ứng vào khoảng một nửa số việc làm đã bị mất do suy thoái kinh tế bắt đầu vào tháng Hai.

Điều này cùng với mức tăng trung bình của đồng lương được trả theo giờ là 4,65%, đã giúp hỗ trợ sự phục hồi quan trọng nhất trong sự chi tiêu của người tiêu thụ - tạo thành 70% tổng số GDP.

Kỷ ghệ sản xuất cũng đang hồi phục trở lại, với chỉ số sản xuất trong tháng 8 đạt mức cao nhất trong 21 tháng.

Hơn nữa, nó được thúc đẩy bởi nhu cầu bị dồn ép trong những tháng trước đó, cùng với việc tiết kiệm tăng cao và đáng ngạc nhiên là tác động thuận lợi của sự ảnh hưởng giàu có, từ giá nhà và cổ phiếu tăng. Giá nhà tăng 12% so với tháng 8 năm ngoái và chỉ số DJ đã tăng 51% một cách tuyệt vời kể từ ngày 23 tháng 3.

Những quan sát này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta (theo công thức GDPNow) dự đoán việc tăng trưởng trong đệ tam tam cá nguyệt (từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020) sẽ gần đạt mức khổng lồ 30% hàng năm (hoặc trên căn bản hàng năm).
 
Đây là một dự đoán hoàn toàn đáng khích lệ cho tương lai gần.

Nhưng gây sốc hơn là một kết luận thẳng thắn của cánh tả WSJ như sau:
“Nền kinh tế vẫn còn một chặng đường dài phía trước để trở lại đỉnh cao trước thời kỳ Covid, và điều đó sẽ 
phải cần thời gian và có lẽ là một loại thuốc chủng ngừaĐể vấn đề Covid sang một bên, hàng rào cản lớn nhất đối với sự phục hồi hiện nay là sự không chắc chắn trong việc bầu cử và có nguy cơ xảy ra các chính sách chống tăng trưởng nếu đảng Dân chủ chiếm Thượng viện cũng như Hạ viện và Tổng thống.

May mắn thay, ngày càng có nhiều người, bao gồm đặc biệt là các phương tiện truyền thông dòng chính, bắt đầu nhìn ra sự thật. /.

( Lược dịch của BMH )

No comments:

Post a Comment