Why I’m no Longer a Democrat #WalkAway

Quý vị nên cho con cháu xem video ngắn này . Cô da đen tốt nghiệp college danh tiếng cho phái nữ ( Wellesley , Sarah Lawrence ...) về Economics bị tẩy não nhưng nhờ thông minh nên tỉnh ngộ gần đây. Cô nói rất hay:

 

 

No comments:

Post a Comment