Tâm Sự với Các Con Yêu Dấu: Tự Do Là Gì?

Little Talk With My Loved Ones: What Is Freedom?

Almost forty years ago, the USS Sterett rescued the boat I was in, and one-hundred-sixty Vietnamese, like dried fish in a small boat, escaped the communist regime. Many thought we were lucky. Yes, it might have been pure luck in someone’s opinion. The Christians praised God and thought we were blessed. And the Buddhists taught their children their belief: “Do good deeds to receive good things”. They thought what they did in their past, or previous life would affect their current life. 

For me, I believe in both ways: I am blessed, and also reap what I sow. 

I love the freedom and the opportunities that I have in the United States. I work and receive payment for my labor. I can go to college regardless of my age and my background. Of course, I must study harder than a native, for English is my second language. If my American classmates need only one hour, I must spend at least five hours studying. However, I am free to take the courses that I want to study and need to pass with a C. Sometimes, I can withdraw and retake that course later. No one pressures me. I only do that because I want to improve myself for my future and my family. I love to read and learn more amazing things. I watch television and read articles online. But lately, I must admit that I don’t feel I have the freedom to do that anymore. You may feel amused, and tease me as usual saying, “Mom, you’re so dramatic!”

         

But when you turn on your television, what do you see and hear?  Mainstream media seems not to be honest anymore. It only shares or gives us half-true or distorted news that supports the ideology of the Democratic Party. If you do not believe me, you can turn on any CBS, MSBNC, ABC, CNN, or read online newspapers like Washington Post, Politico, or New York Times … I can give you some examples, such as:

 

  1. The pandemic. Democrats and their media impose fear on Americans. Of course, there have been many of the elderly who have died from this disease. And the increase of infected cases in many states piques our concerns. However, in our experience, we have had a few infected relatives. There are no severe cases. It is like the common flu. But why does the Democratic Party want to make it a huge issue? Ironically, when our loved ones die, we cannot be with them or have a funeral with family and friends. But George Floyd’s funeral had hundreds to thousands of attendees! There are more infected cases in the states and cities of Democratic Governors and Mayors compared to Republican ones.

 

  1. The Black Lives Matter, the Antifa, Anarchists, Democrats and their media supporters try to persuade Americans that protests in Seattle, New York, and Oregon are peaceful. If those protests are peaceful, why are there dead people? And why do the protesters have guns and other deadly weapons? If the protesters are peaceful, why did they kill a woman who declared “All Lives Matter” or a black man who held the sign “Trump 2020?”

 

So, what is the definition of freedom in the Democratic Party’s dictionary? Do you ever wonder about that?

 

The freedom that the Democratic Party allows Americans is what it wants us to become: airhead citizens who depend and follow its lead. It puts its party benefits before and above the United States and us. It uses the empty words of a better world when everything is free—as Karl Marx had dreamed. Many countries have tried that ideology and failed. But dangerously, it encourages the younger generation to become violent, lawless, immoral, irresponsible, and selfish!

 

When will the journalists in the mainstream media be freed from greed and act with a conscience instead of letting the power-hungry Democrats run their games and control the media.

 

When will we – Americans, have that pure freedom again?

 

  • The freedom to feel secure and safe in public places. 
  • The freedom to express and share our beliefs, concerns, and opinions without fear. 
  • The freedom to preserve our history.
  • The freedom to be proud of our ethnics: “All Lives Matter” not only “Black Lives Matter.”

  

What is freedom here?

 

When you live under a communist regime, you experience, understand, and truly miss the word “Freedom.” It seems America is leaning towards the pit of hell without knowing it, for the Democrats place velvet blindfolds on the eyes of so many Americans!

 

Loved Ones,

I hope that you do not wear that blindfold.

If you do, please take it off and have a broader view of a beautiful America, where we are proud and love to put our hearts toward building not destroying the country.

 

Keep America Great and Safe Again.

 

 

_________________________________________________

Tâm Sự với Các Con Yêu Dấu: Tự Do Là Gì?

 

Gần bốn mươi năm trước, tàu USS Sterett (của Mỹ) đã cứu vớt thuyền đánh cá có mẹ cùng một trăm sáu chục người Việt nam , giống như những con cá khô xếp lớp trong chiếc thuyền nhỏ đó,đang vượt đại dương để trốn thoát ách Cộng Sản. Nhiều người nghĩ là nhóm thuyền nhân này thật may mắn. Người Thiên Chúa giáo ca ngợi Đức Chúa Trời và nghĩ rằng cả nhóm được ban phước. Và người Phật tử sẽ dạy con cái của họ theo tín ngưỡng của mình: "Làm việc lành nhận lại điều tốt." Họ nghĩ rằng việc họ làm trong quá khứ hay kiếp trước sẽ ảnh hưởng tới đời hiện tại của họ.

Mẹ thì nghĩ tới cả hai: mẹ được hưởng ân phước cũng như gặt hái những quả mẹ trồng.

 

Mẹ yêu sự tự do và những cơ hội mà mẹ được nhận tại quê hương Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Mẹ làm việc và nhận tiền lương xứng đáng. Mẹ có thể đi học đại học mà không bị trở ngại vì tuổi tác hay lý lịch của mình. Dĩ nhiên, mẹ phải cố gắng hơn so với người bản xứ, bởi vì tiếng Anh chỉ là sinh ngữ phụ thôi. Nếu bạn chung lớp người Mỹ của mẹ chỉ cần học một tiếng, thì mẹ phải bỏ ra năm tiếng để học và làm bài. Tuy nhiên, mẹ có tự do lựa chọn môn mẹ muốn học, và chỉ cần đạt điểm C. Đôi khi mẹ cũng có thể bỏ lớp học đó và ghi danh lấy lại sau này. Mẹ không có áp lực từ ai. Mẹ chỉ làm điều đó (học đại học) vì mẹ muốn tự tiến thân cho tương lai của mẹ và của gia đình mình. Mẹ thích đọc và học hỏi những điều mới lạ, kỳ diệu, Mẹ coi truyền hình và đọc các bài viết trên mạng. Nhưng gần đây, mẹ công nhận rằng mẹ không còn cảm thấy sự tự do để làm điều mẹ yêu thích chút nào cả. Con có thể cảm thấy buồn cười và sẽ trêu mẹ như con hay thường đùa rằng:"Mẹ ơi, sao mà mẹ hay kịch tính quá vậy!".

Nhưng con ạ, khi con mở truyền hình lên, con thấy và nghe gì? Truyền thông chủ lưu dường như không còn thành thật nữa. Nó chỉ chia sẻ hay đưa ra cho độc giả những tin tức bóp méo chỉ ủng hộ các hệ ý thức tư tưởng của đảng Dân Chủ mà thôi. Nếu con không tin lời mẹ, con có thể mở các đài như CBS, MSBNC, ABS, CNN hay là đọc các báo điện tử như Washington Post hay New York Times ...Mẹ có thể cho con những ví dụ như là:

 

1. Đại dịch cúm. Những người theo Dân Chủ và hệ thống truyền thông của họ áp đặt sự sợ hãi trên dân chúng Mỹ. Dĩ nhiên có rất nhiều người cao niên thiệt mạng vì căn bệnh dịch này. Và số lượng lây nhiễm bị tăng cao trong nhiếu tiểu bang làm chúng ta quan tâm đến. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình từ những người thân trong gia đình bị nhiễm bệnh. Không có những ca nào trầm trọng. Nó cũng như những dịch cúm thông thường. Nhưng tại sao đảng Dân Chủ quan trọng hóa vấn đề đó? Trớ trêu thay, khi người thân của chúng ta mất (vì bệnh dịch này) chúng ta không thể gần họ hay tổ chức tang lễ với gia đình và bà con. Nhưng khi George Floyd chết thì tang lễ hắn ta có tới cả ngàn và chục ngàn người tham gia.! Có rất nhiều ca lây nhiễm tại các tiểu bang và thành phố do Thống Đốc hay Thị Trưởng là người của đảng Dân Chủ hơn là của các lãnh đạo Cộng Hòa.

 

2. Nhóm Sinh Mạng Da Đen Quan Trọng, AntiFa (chống Phát xít), Anarchists (chống chánh phủ), Dân Chủ và truyền thông của họ đang muốn chứng minh với dân Mỹ rằng các cuộc biểu tình tại Seattle, New York, và Oregon là ôn hoà. If các cuộc biểu tình đó thật sự ôn hòa thì tại sao có người chết? Và làm sao các người biểu tình đó lại có trang bị súng ống cũng như những vũ khí giết người? Nếu những người biểu tình là ôn hòa thì tại sao họ giết một phụ nữ khi cô ta đề cao "Sinh mạng của tất cả đều đáng quý trọng", hay một người đàn ông Mỹ đen khi ông ta cầm tấm bảng quảng cáo ủng hộ cho "Trump 2020?"

 

Vậy thì, định nghĩa của chữ Tự Do trong từ điển của đảng Dân Chủ là gì? Có bao giờ con thắc mắc về điều đó không?

 

Cái tự do mà đảng Dân Chủ cho phép chúng ta là những gì họ muốn chúng ta trở thành: những công dân không có đầu óc  bị lệ thuộc và bám theo đuôi dưới sự dẫn dắt của họ. Họ đã để quyền lợi của đảng phái trên cả quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ và chúng ta. Họ dùng những mỹ từ rỗng tuếch như một thế giới tốt đẹp khi mọi thứ đều miễn phí - giống Karl Marx đã mơ tưởng. Nhiều quốc gia đã và đang theo chủ thuyết đó và thất bại. Nhưng nguy hiểm thay chủ thuyết đó đã khuyến khích thế hệ trẻ trở thành bạo động, vô pháp luật, mất đạo đức, vô trách nhiệm, và ích kỷ!

Khi nào thì những ký giả của truyền thông chủ lưu mới thoát khỏi sự tham lam của họ và hành động đúng với lương tâm, thay vì để cho đám Dân chủ hám quyền làm chủ trò chơi và kiểm soát hệ thống truyền thông?

Khi nào thì chúng ta- những người Mỹ có được cái sự tự do trong sạch như trước đây?

 

•           Tự do cảm thấy về sự an toàn cá nhân và sự an ninh ở chốn công cộng.

•           Tự do bày tỏ và chia sẻ tín ngưỡng, sự quan tâm, và quan điểm mà không phải lo sợ.

•           Tự do bảo tồn lịch sử của chúng ta.

•           Tự do để hãnh diện về nguồn gốc giống nòi của mình: "Tất cả mọi sinh mạng đều đáng quý trọng" không chỉ riêng "Sinh mạng người Da Đen Quan Trọng."


Thế nào là Tự Do đây?


Chỉ khi con sống dưới ách cai trị của Cộng sản thì con mới có kinh nghiệm, nhận thức , và tiếc nuối hai chữ "Tự Do." Dường như nước Mỹ đang chuẩn bị rớt xuống hố Địa Ngục mà không biết, bởi vì đám Dân Chủ đang dùng các tấm khăn bằng nhung bịt mắt rất nhiều người Mỹ!

Các con yêu,

Mẹ mong rằng các con không có bị che mắt bởi các giải lụa nhung đó.

Nếu con lỡ bị mang nó, hãy tháo ra và mở mắt để nhìn bao quát hơn về tổ quốc Hoa Kỳ xinh đẹp, nơi mà chúng ta cùng hãnh diện và yêu thương để chung tâm xây dựng  thay vì hủy hoại nó.

 

Hãy gìn giữ cho quê hương chúng ta được tốt đẹp và an bình.

No comments:

Post a Comment