President Trump Lists the Coup Plotters


Trong cuộc họp báo hôm qua, TT Trump đã nêu đích danh những kẻ phạm pháp khi họ dùng FBI và CIA để theo dỏi và gài bẩy cọng sự viên của ứng cử viên CH Trump trước và sau khi ông trở thành TT Mỹ . Tội ấy rất nặng theo hình luật Hoa Kỳ . Cựu TT Obama , PTT Biden và các quan lớn an ninh, ngoại giao và tình báo đều có dính líu theo TT Trump cho biết.

No comments:

Post a Comment