Phỏng vấn từ VOA tiếng Việt

(Xin nhấn vào link dưới để xem toàn bài phỏng vấn)

Phỏng vấn từ VOA tiếng Việt.Câu trả lời của bên "BÊNH" Biden không có rõ ràng (như ông Vũ Bảo Kỳ từng làm trong ban cố vấn của cựu TT G.W. Bush nói là các hành động lời nói của TT Trump bị mất uy tín (?) Chắc là ông cũng chỉ đọc trong các lời bình luận của TTDC. Vì theo sự tìm hiểu của Minh Ánh TT Trump đã làm rất nhiều việc mà ông đã hứa với dân chúng khi tuyên thệ. Có thể việc TT nói về cựu TT GW Bush làm mất uy tín của ông Bush thì có!

Hay ông NQ Khởi tuyên bố TT Trump không có khả năng lãnh đạo và không cứng rắn với Trung Cộng. Không biết ông có thấy bao nhiêu đòn mà TT Trump và administration của ông đã làm với TC vừa qua? Minh Ánh có thể đưa ra chứng cớ với từng cột mốc cho ông Khởi xem.

Bao nhiêu năm dưới thời Clinton và Obama họ đã để cho TC làm bao nhiêu điều bất lợi cho đất nước và công dân Hoa kỳ: sao không nghe thấy ai nhắc tới? Biden mà lên thì cũng chẳng làm gì: vì đó là chủ trương của đảng DC: họ muốn globalization. Vậy quý vị "BÊNH" đảng dân chủ có ý kiến gì về việc này?
Phải để lại tựa đề trong VOA là Ủng hộ Trump và Bênh Biden thì đúng hơn!

Riêng về nhóm PIVOT thì họ không thấy ông Biden đã có Empathy với dân tị nạn VN -các ông bà cha mẹ của họ như thế nào hay sao? Và việc quỳ gối truớc một tội đồ GF thì đó gọi là Decency? Hãy coi thành tích 40 năm hơn làm việc của ông Biden nếu Pivot nêu ra được thành tích gì ngoại trừ ông phản đối việc giúp đồng minh Viêt Nam Cộng Hòa và Crime Bill làm cho dân Mỹ đen khốn khổ thì xin nêu ra nhé!
Tuy nhiên phải hoan nghênh PIVOT vì dùng tên đúng theo quan điểm của mình chớ không tự phong Vietnamese American voice như một tổ chức do nhóm Việt tị nạn nào đó thành lập mà chỉ toàn là ủng hộ đảng DC thôi! Họ tự "nói" hết đại diện cho mấy triệu người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ!

Theo tài liệu trong VOA có 64% người Việt tị nạn ủng hộ TT Trump - con số đó không chỉ ra một điều gì cho PIVOT và quý vị người Mỹ gốc Việt hay sao? CHưa đủ để nói lên quan điểm chúng tôi không nghĩ Biden có đủ tài năng để lãnh đạo nước Mỹ đối đầu với TC cũng như làm cho nước Mỹ an toàn, phú cường, và dân chúng ấm no.

No comments:

Post a Comment