Donald Trump Releases Second-Term Agenda - TT Donald Trump Tuyên Bố Chương Trình Nghị Sự Nhiệm Kỳ Thứ HaiPresident Donald Trump released his second-term agenda on Monday, sharing it in an email to journalists; he is promising more of the same policies he pursued during his first four years as president.

Trump wants to create more jobs, end Covid-19, defend police officers, end illegal immigration, and stop endless wars. The president also calls for passage of congressional term limits, school choice, and ending America’s economic reliance on China.

Here's the full list:

JOBS 

 • Create 10 Million New Jobs in 10 Months
 • Create 1 Million New Small Businesses
 • Cut Taxes to Boost Take-Home Pay and Keep Jobs in America
 • Enact Fair Trade Deals that Protect American Jobs
 • “Made in America” Tax Credits
 • Expand Opportunity Zones
 • Continue Deregulatory Agenda for Energy Independence
CATE COVID-19

 • Develop a Vaccine by The End Of 2020
 • Return to Normal in 2021
 • Make All Critical Medicines and Supplies for Healthcare Workers in The United States
 • Refill Stockpiles and Prepare for Future Pandemics

END OUR RELIANCE ON CHINA

 • Bring Back 1 Million Manufacturing Jobs from China
 • Tax Credits for Companies that Bring Back Jobs from China
 • Allow 100% Expensing Deductions for Essential Industries like Pharmaceuticals and Robotics who Bring Back their Manufacturing to the United States
 • No Federal Contracts for Companies who Outsource to China
 • Hold China Fully Accountable for Allowing the Virus to Spread around the World

HEALTHCARE

 • Cut Prescription Drug Prices
 • Put Patients and Doctors Back in Charge of our Healthcare System
 • Lower Healthcare Insurance Premiums
 • End Surprise Billing
 • Cover All Pre-Existing Conditions
 • Protect Social Security and Medicare
 • Protect Our Veterans and Provide World-Class Healthcare and Services

EDUCATION

 • Provide School Choice to Every Child in America
 • Teach American Exceptionalism

DRAIN THE SWAMP

 • Pass Congressional Term Limits
 • End Bureaucratic Government Bullying of U.S. Citizens and Small Businesses
 • Expose Washington’s Money Trail and Delegate Powers Back to People and States
 • Drain the Globalist Swamp by Taking on International Organizations That Hurt American Citizens

DEFEND OUR POLICE

 • Fully Fund and Hire More Police and Law Enforcement Officers
 • Increase Criminal Penalties for Assaults on Law Enforcement Officers
 • Prosecute Drive-By Shootings as Acts of Domestic Terrorism
 • Bring Violent Extremist Groups Like ANTIFA to Justice
 • End Cashless Bail and Keep Dangerous Criminals Locked Up until Trial

END ILLEGAL IMMIGRATION AND PROTECT AMERICAN WORKERS

 • Block Illegal Immigrants from Becoming Eligible for Taxpayer-Funded Welfare, Healthcare, and Free College Tuition
 • Mandatory Deportation for Non-Citizen Gang Members
 • Dismantle Human Trafficking Networks
 • End Sanctuary Cities to Restore our Neighborhoods and Protect our Families
 • Prohibit American Companies from Replacing United States Citizens with Lower-Cost Foreign Workers
 • Require New Immigrants to Be Able to Support Themselves Financially

INNOVATE FOR THE FUTURE

 • Launch Space Force, Establish Permanent Manned Presence on The Moon and Send the First Manned Mission to Mars
 • Build the World’s Greatest Infrastructure System
 • Win the Race to 5G and Establish a National High-Speed Wireless Internet Network
 • Continue to Lead the World in Access to the Cleanest Drinking Water and Cleanest Air
 • Partner with Other Nations to Clean Up our Planet’s Oceans

AMERICA FIRST FOREIGN POLICY

 • Stop Endless Wars and Bring Our Troops Home
 • Get Allies to Pay their Fair Share
 • Maintain and Expand America’s Unrivaled Military Strength
 • Wipe Out Global Terrorists Who Threaten to Harm Americans
 • Build a Great Cybersecurity Defense System and Missile Defense System
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng thống Donald Trump đã công bố chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ nhì của ông vào thứ Hai, trong một email chia sẻ với các nhà báo; ông hứa hẹn nhiều điều hơn so với các chính sách tương tự mà ông đã theo đuổi trong bốn năm đầu tiên làm tổng thống.

TT Trump muốn tạo thêm nhiều việc làm, chấm dứt Covid-19, bảo vệ các sĩ quan cảnh sát, chấm dứt nhập cư bất hợp pháp, và ngăn chặn các cuộc chiến tranh bất tận. Tổng thống cũng kêu gọi thông qua các giới hạn nhiệm kỳ quốc hội, lựa chọn trường học và chấm dứt sự lệ thuộc kinh tế của Mỹ vào Trung Cộng.

Đây là danh sách đầy đủ:

VIỆC LÀM

Tạo 10 triệu việc làm mới trong 10 tháng

Tạo ra 1 triệu doanh nghiệp nhỏ mới

Cắt giảm thuế để tăng tiền lương đem về nhà và giữ việc làm ở Mỹ

Thực hiện các Thỏa thuận Thương mại Công bằng Bảo vệ Việc làm của Người Mỹ

Tín dụng thuế “Made in America”

Mở rộng các vùng cơ hội

Tiếp tục Chương trình Nghị sự Bãi bỏ Quy định về Độc lập Năng lượng

DIỆT TRỪ  COVID-19

Phát triển vắc xin vào cuối năm 2020

Trở lại bình thường vào năm 2021

Tất cả Thuốc và Nguồn cung ứng Quan trọng cho Nhân viên Y tế ở Hoa Kỳ

Nạp đầy kho dự trữ và chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai

CHẤM DỨT LỆ THUỘC VÀO TRUNG CỘNG

Mang về 1 triệu công việc sản xuất từ Trung Quốc

Tín dụng thuế cho các công ty đem việc làm về từ Trung Quốc

Cho phép 100% khoản khấu trừ chi phí cho các ngành thiết yếu như dược phẩm và người máy khi đưa sản xuất của họ trở lại Hoa Kỳ

Không có hợp đồng liên bang cho các công ty tìm nguồn từ Trung Cộng

Buộc Trung Cộng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để cho vi-rút lây lan khắp thế giới.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Giảm giá thuốc theo toa

Đặt bệnh nhân và bác sĩ trở lại phụ trách hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta

Giảm phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Chấm dứt thanh toán bất ngờ

Bao gồm tất cả các điều kiện đã có

Bảo vệ An sinh Xã hội và Medicare

Bảo vệ các cựu chiến binh của chúng ta và cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới

GIÁO DỤC

Cung cấp lựa chọn trường học cho mọi trẻ em ở Mỹ

Dạy chủ nghĩa ngoại lệ của người Mỹ

TÁT ĐẦM LẦY

Vượt qua giới hạn nhiệm kỳ của Quốc hội

Chấm dứt tình trạng bắt nạt của chính phủ quan liêu đối với công dân và doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ

Phơi bày con đường kiếm tiền của Washington và trao quyền hạn lại cho người dân và quốc gia.

Tát đầm lầy theo chủ nghĩa toàn cầu bằng cách tham gia vào các tổ chức quốc tế gây tổn thương cho công dân Mỹ

BẢO VỆ CẢNH SÁT CỦA CHÚNG TA

Tài trợ đầy đủ và thuê thêm cảnh sát và nhân viên thực thi pháp luật

Tăng hình phạt hình sự đối với hành vi hành hung cán bộ thực thi pháp luật

Truy tố các vụ xả súng khi lái xe theo những Đạo Luật về khủng bố trong nước

Đưa các nhóm cực đoan bạo lực như ANTIFA ra trước công lý

Chấm dứt việc bảo lãnh không có tiền mặt và giam giữ tội phạm nguy hiểm cho đến khi xét xử

CHẤM DỨT DI DÂN BẤT HỢP PHÁP VÀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG MỸ

Chặn những người nhập cư bất hợp pháp trở nên đủ điều kiện nhận phúc lợibảo hiểm y tế, và miễn phí đóng tiền tại đai học.

Trục xuất Bắt buộc đối với Thành viên Băng đảng Không phải Công dân

Phá hủy mạng lưới buôn người

Kết thúc các thành phố thánh địa để khôi phục các vùng lân cận và bảo vệ gia đình của chúng ta

Cấm các công ty Mỹ thay thế công dân Hoa Kỳ bằng công nhân nước ngoài chi phí thấp hơn

Yêu cầu người nhập cư mới phải có khả năng tự túc về tài chánh

ĐỔI MỚI CHO TƯƠNG LAI

Phát động Lực lượng Không gian, Thiết lập Sự Hiện Diện có Người Điều Khiển Thường Trực trên Mặt trăng và Gửi Phi Vụ Có Người Điều Khiển đầu tiên lên Sao Hỏa.

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tuyệt vời nhất thế giới

Chiến thắng trong cuộc đua đến 5G và Thiết Lập mạng Internet không dây tốc độ cao cho quốc gia

Tiếp tục dẫn đầu thế giới đến với nước uống tinh khiết nhất và không khí sạch nhất

Hợp tác với các quốc gia khác để làm sạch các đại dương trên hành tinh của chúng ta

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐẦU TIÊN CỦA MỸ

Chấm dứt các cuộc chiến tranh bất tận và đưa quân đội của chúng ta về nước

Yêu cầu đồng minh đóng góp phần công bằng của họ

Duy trì và Mở rộng Sức mạnh Quân sự Vô song của Hoa Kỳ

Xóa sổ những kẻ khủng bố toàn cầu đe dọa hãm hại người Mỹ

Xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng tuyệt vời và hệ thống phòng thủ hỏa tiễn.
No comments:

Post a Comment