Diễn Đàn Trái Chiều : BÀI 136: NƯỚC MỸ ĐẠI LOẠN… CÓ KẾ HOẠCH

Diễn Đàn Trái Chiều : BÀI 136: NƯỚC MỸ ĐẠI LOẠN… CÓ KẾ HOẠCH:   Tin báo chí mấy tuần qua cho thấy hình ảnh một nước Mỹ thật lạ lùn g , có thể nói chưa từng thấy trong lịch sử 150 năm qua , kể từ ngà y...

No comments:

Post a Comment