#341 20AUG20: STEVE BANNON, CỰU CHIẾN LƯỢC GIA CỦA TT TRUMP BỊ BẮT!


Quá chán với các trò của Đảng Chủ Dân!
- Bóp méo sự thật
- Hãm hại những người theo Cộng Hòa


No comments:

Post a Comment