Tại Sao Hoa Kỳ Đóng Cửa Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Texas

Kính mời xem chương trình Viet Look đặc biệt về: "Tại Sao Hoa Kỳ Đóng Cửa Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Texas"

Hạnh Lê (host) và Phạm Gia Đại

Thâu hình chiều Thứ Tư July 22th, 2020 tại VCAL TV, Westminster, California - Livestream on FB và on Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=bx7H3WQE0hw   

Sẽ phát hình vào lúc 2pm Thứ Bẩy và Chủ Nhật July 25th và July 26st

Nam Cali: 57.13

Bắc Cali: 16.2

Houston, TX: 27.5No comments:

Post a Comment