Giới Thiệu Nhóm TAPA - (Vietnamese Americans For "Trump As President Again")Theo luật định tại Hoa Kỳ, 4 năm có cuộc bầu cử chính thức Tổng Thống và ngành Hành Pháp ở các Tiểu Bang, Thành Phố; Quốc Hội (Thượng Viện và Hạ Viện cấp Liên Bang, Tiểu Bang) và ngành Tư Pháp… để điều hành đất nước.

Trong quá khứ, người Việt tỵ nạn cộng sản đã chứng kiến và tham gia qua các cuộc bầu cử nầy vì lá phiếu của cử tri thể hiện và đóng góp tiếng nói của cộng đồng người Việt trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ.

Trước đây, trong các cuộc bầu cử, những người tham gia trong hai chính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mới dân thân, tham gia ủng hộ cho các ứng cử viên trong đảng được thành công. Nhưng cuộc bầu cử lần nầy xảy ra trong tình thế hỗn loạn vì đại dịch Covid-19 cùng với sự bạo loạn và nguy hiểm nhất bởi âm mưu thâm độc của Trung Cộng đã cấu kết với thế lực thù địch nhằm lũng đoạn sinh hoạt chính trị, xã hội ngay trên đất nước Hoa Kỳ.

Chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, TT Donald Trump đã và đang đương đầu đối phó cam go trước hoàn cảnh “thù trong giặc ngoài” toa rập phá hoại cuộc bầu cử nầy trong mưu đồ bất chính nhằm biến đất nước tự hào “thương tôn pháp luật” Tự Do, Dân Chủ trở thành công cụ của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trước tình thế lâm nguy nầy, người Việt tỵ nạn Cộng Sản nay trở thành công dân Hoa Kỳ, phải có bổn phận và trách nhiệm đóng góp tiếng nói chân chính của mình để bảo vệ thành trì tự do tốt đẹp được gìn giữ trong qua khứ.

Ngày 1/7/2020, TS Phạm Đỗ Chí và bình luận gia Phạm Gia Đại cùng một số thân hữu không đảng phái từ Đông sang Tây HK thành lập nhóm TAPA (Vietnamese Americans For Trump As President Again). Hầu hết các thành viên nầy đã phục vụ trong công quyền và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Là nạn nhân của chế độ Cộng Sản, được may mắn sống trên mảnh đất tự do, với kinh nghiệm xương máu đó, không gì hơn, tự nguyện đoàn kết bên nhau để hỗ trợ tinh thần với cộng đồng người Việt của chúng ta trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11/2020.

Trong Bức Tâm Thư của TAPA:

Trích: “Lời mở đầu bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, cách đây 244 năm đã viết: ‘Chúng tôi đặt niềm tin vào chân lý, tất cả mọi người sinh ra bình đẳng, được Đấng Tạo Hoá ban cho những đặc quyền không thể thay đổi, đó là: Sự Sống, Tự Do, và quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc’…

Là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, nay trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta ý thức được cái giá phải trả cho Tự Do. Nửa triệu dân miền Nam đã thiệt mạng vì hải tặc, mất tích trên biển cả, sau khi miền Nam mất vào tay cộng sản năm 1975. Hàng chục ngàn người đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do xuyên rừng núi từ miền Nam qua Campuchia, Lào, đến Thái Lan. Hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị giam giữ trong những trại tù tập trung khổ sai lưu đầy của cộng sản.

Kính thưa quý đồng hương người Mỹ gốc Việt, quê hương thứ hai của chúng ta đang lâm nguy với thù trong, giặc ngoài.

TAPA kêu gọi toàn thể Người Mỹ gốc Việt cùng nhau bầu cho Tổng Thống Donald Trump tái đắc cử, và bầu cho các Thượng và Hạ Nghị Sĩ Liên Bang, các Dân Biểu, Thị Trưởng, Thẩm Phán tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa trong ngày 3/11/2020 sắp đến. Lá phiếu bầu cho TT Trump và Đảng Cộng Hòa nói lên sự ủng hộ đối với chính sách đúng đắn vì dân, giúp cho kinh tế hưng thịnh của TT Trump. Mỗi lá phiếu bầu cho TT Trump là một viên gạch xây lên căn nhà “Make America Great Again”, và xóa đi ảo vọng của Đảng Dân Chủ muốn biến Hoa Kỳ thành một nước thiên tả theo chủ nghĩa xã hội…”.

TAPA là tổ chức vô vị lợi, thuần túy về mặt tinh thần, không kêu gọi đóng góp tài chánh mà chỉ mong tiếng nói của quý vị để được quảng bá rộng rãi. Không có sự tranh cãi cá nhân trong cộng đồng người Việt của chúng ta mà tuân thủ nguyên tắc xây dựng phù hợp với nguyện vọng trong sáng.

Những thành viên ban đầu được hình thành: Phạm Đỗ Chí,Trương Đỗ Minh Ánh, Lý Văn Quý, Phạm Gia Đại, Phạm Hiéu Liêm, Nguyễn Tường Tuấn, Đào Tuấn, Nghiêm Hữu Hùng, Mai Phúc Am, Nguyễn Đăng Hùng, Phạm Ngọc, Nông Tuyết Lan, Đỗ Hùng (TS Đỗ Hùng ở HK, trùng tên với nhà thơ Đỗ Hùng ở Pháp) & Vương Trùng Dương…

TAPA đã được DS Lý Văn Quý thực hiện trang website, quý vị vào Google typeset: tapa-us.org xuất hiện hàng chữ Trump As President Again.

Rất mong sự hợp tác của quý vị để chúng ta cùng bắt tay nhau trong cuộc hành trình nầy.

Vương Trùng Dương 
No comments:

Post a Comment