Freedom Comes with Rules - Tự Do Phải Theo Luật

Dear Loved Ones, 

Watching television makes me sad. What is wrong with young people? I feel disgusted because of those shameless politicians who are taking advantage of racism and the ignorance of many Americans to divide and destroy our nation. They support those violent protests for their political gains and only stop when they are harmful to them. Let me tell you that: “Freedom is not free”! 

To seek for freedom, I almost died on the vast sea. 
To improve myself, I had to pay for my college fees and study hard. 
To support our family as a single mother, I worked two jobs and long hours. 
To retire early, I had to save money. Nothing comes freely and easily. To be safe, we need law and law enforcement. 
To be healthy, we have to follow the health guidelines and be treated by our Doctors and nurses. To enhance our knowledge, we learn from our teachers and professors. 
To receive all privileges and our civil rights, we need to love and protect our country, support our government, and also contribute our talents, skills, and experiences. 

Regardless of where we are from or our gender, race, or age we all have the same rights and same freedom. 

We are free to purchase guns to protect us. But we must follow the rule to register them. NEVER EVER use weapons to threaten or hurt others. 
We are free to buy marijuana to ease your pain or for medical treatments. But we must have a prescription from our Doctor. But please do not abuse the law. 
We are free to make love with the partner we choose. But we must be responsible for using protection to prevent diseases and unwanted pregnancy. For we can neither heartlessly abort the innocent child nor shamefully ask the government to pay for that abortion process. The taxpayers’ money is not for this useless and wasteful program. 
We are free to say things. But it is not right when you are verbally abusive by using your cruel words to degrade others. We are free to protest if we feel disparity, discrimination, and unfairness. But please follow the rule and protest in peace. 
We have freedom of speech to share our opinion. But please tell the truth and do not distort it. Most importantly, freedom comes not only with laws, responsibility but also with respect. 
We must respect people’s differences and choices. We cannot force people to respect us if we do not follow all of the rules of freedom. 

Dear Loved Ones,

You are so blessed to live in America. Please do not take it for granted. Please help our country in this turbulent time by voting for a patriotic and unbiased President who loves his citizens and can make America great again. Please exercise your freedom by voicing your opinions – not distorted from the mainstream media. I am very blessed and proud to be your Mother! 


Các con yêu thương, 

Mẹ thật buồn khi xem truyền hình. Chuyện gì kỳ quái đã xẩy ra với những người trẻ vậy? Mẹ ghê tởm khi thấy những chính trị gia đáng xấu hổ lợi dụng phân biệt chủng tộc và sự non dạ thiếu hiểu biết của người dân Mỹ mà chia rẻ và phá hoại đất nước. Họ ủng hộ các cuộc biểu tình bạo động vì tư lợi chính trị và chỉ dừng nếu điều đó có hại cho bản thân họ mà thôi. Hãy nghe Mẹ nói con ơi: "Tự Do không miễn phí"! 

Để tìm sự tự do, Mẹ đã suýt chết trên biển cả mênh mông.
Để tiến thân, Mẹ phải trả học phí và chăm chỉ học hành. 
Để nuôi gia đình mình trong hoàn cảnh đơn chiếc, Mẹ phải làm hai công việc dài đăng đẵng. 
Để được nghỉ hưu sớm Mẹ phải chắt chiu để dành tiền. Không có gì đến dễ dàng và miễn phí hết. 
Để có được an ninh cho quốc gia và an toàn cho người dân, chúng ta cần có luật pháp và những người thi hành bảo vệ các luật lệ đó.
Để được khỏe mạnh, chúng ta cần theo hướng dẫn về sức khỏe cũng như sự điều trị của các bác sĩ và y tá. 
Để có thêm kiến thức chúng ta cần học hỏi từ các vị thầy cô và giáo sư. 
Để nhận các đặc quyền và quyền người công dân chúng ta cần phải bảo vệ đất nước, phải ủng hộ chính quyền, đóng góp các tài năng, kỹ năng và kinh nghiệm của chúng ta nữa. Quan trọng hơn hết chúng ta phải tuân hành pháp luật. Bất kể chúng ta đến từ đâu, hay là sự khác biệt giới tính, sắc tộc, hay tuổi tác chúng ta đều có được những quyền lợi và sự tự do như nhau. 

Chúng ta có quyền tự do mua súng để bảo vệ mình. Nhưng chúng ta phải tuân theo luật mà ghi danh những súng đang sở hữu. KHÔNG BAO GIỜ dùng vũ khí để hăm doạ hay làm tổn hại tính mạng người khác. 
Chúng ta có quyền mua cần sa để làm giảm đau (hay trị bệnh). Nhưng cần có toa bác sĩ. Xin đừng lạm dụng luật pháp. 
Chúng ta có quyền tự do yêu đương làm tình với người bạn chúng ta lựa chọn. Nhưng phải có trách nhiệm và bổn phận dùng những phương pháp tránh thai và giữ gìn lây nhiễm qua đường tình dục. Vì chúng ta không thể vô tâm vứt bỏ thai nhi vô tội và bắt chính phủ phải trả cho sự phá thai đó. Tiền thuế của dân không phải để dùng cho những chương trình vô ích và phí phạm này.
Chúng ta có tự do ngôn luận. Nhưng sẽ không đúng khi lạm dụng những từ ngữ tàn nhẫn ác độc để bôi nhọ và hạ giá trị nhân phẩm của người khác. Chúng ta có sự tự do để biểu tình phản đối sự chênh lệch, phân biệt, và đối xử không công bằng. Nhưng làm ơn tuân theo pháp luật và biểu tình trong ôn hòa.
Chúng ta có quyền tự do phát biểu và chia xẻ ý kiến của mình. Nhưng xin vui lòng nói sự thật và đừng bóp méo nó. Quan trọng hơn hết, tự do bao gồm không những là trách nhiệm, luật lệ, mà còn là tôn trọng. 
Chúng ta phải tôn trọng những sự khác biệt và lựa chọn khác nhau của mỗi cá nhân. Không thể bắt buộc mọi người tôn trọng mình nếu như mình không tuân theo các qui tắc về tự do. 

Các con yêu thương, 

Chúng ta thật may mắn khi ở Mỹ. Xin đừng coi đó là đặc quyền của mình. Xin hãy giúp đất nước chúng ta trong thời kỳ hỗn loạn này bằng cách bỏ phiếu cho một vị Tổng Thống yêu nước thương dân và không thiên vị, người có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Xin vui lòng thực hiện quyền tự do của các con bằng cách nói lên ý kiến riêng của mình - không phải những gì bị bóp méo từ các phương tiện truyền thông thiên tả. Mẹ rất hạnh phúc và hãnh diện được làm Mẹ các con. 

Ann Nguyen 

No comments:

Post a Comment