Danh Sách Thành viên TAPA


1) Anh Phạm Đỗ Chí, Tiến sĩ Kinh tế, cựu chuyên gia cao cấp Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Florida. 

2) Anh Mai Phúc Am, Bác sĩ, Louisiana.  

3) Cô Trương Đỗ Minh Ánh, Project Nhà Việt Nam, Florida. Admin blogs: www.trumpaspresidentagain.com ;

 và trang Facebook cùng tên: 

https://www.facebook.com/Trump-As-President-Again-103843261397239/?modal=admin_todo_tour

4) Anh Phạm Hiếu Liêm, Bác sĩ Giáo sư ngành Lão khoa  - Arkansas. 

5) Anh Phạm Gia Đại, Nhà Văn và Bình Luận Gia Truyền hình, California. 

6) Anh Nguyễn Đăng Hùng, Bác sĩ, California.  

7) Anh Đỗ Hùng, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Oregon.

8) Anh Nghiêm Hữu Hùng, Bác sĩ, San Jose, California.  

9) Anh Nguyễn Tường Tuấn, Cựu Nhân Viên Xã Hội, Oregon

10) Anh Đào Trọng Tuấn, Bác sĩ, California. 

11) Chị Nông Tuyết Lan, Chuyên gia quản trị hồi hưu, California.

12) Anh Phạm Ngọc, Cựu Quân nhân VNCH, California. 

13) Anh Lý Văn Quý, Nha Sĩ, California. 

Administrator cho trang nhà: www.tapa-us.org 

14) Anh Vương Trùng Dương, Chủ Bút báo Chiến Sĩ Cộng Hoà, California,


Thành Phần Ban Ủng Hộ:

1) Anh  Đỗ Minh Hưng

2) Chị Kiều Nguyễn

3) Anh Vũ Công Thuỳ

4) Bà Nguyễn Phước Lê Nga

No comments:

Post a Comment