America's Voice News - Vietnamese For President Trump

Americas's Voice News phỏng vấn một người phụ nữ Việt Nam ủng hộ Tổng Thống Trump: Chúng tôi không muốn nước Mỹ trở thành nước Cộng Sản. Chúng tôi đã quá rõ về chân tướng của Cộng Sản và muốn bầu cho TT Trump. Chỉ có TT Trump mới có thể chống lại việc đó. Đảng Dân Chủ chỉ muốn biến nước Mỹ thành nước Xã Hội Chủ Nghĩa mà thôi.

(Xin vui lòng nhấn vào link bên dưới để theo dõi)
 

No comments:

Post a Comment